Müşteri Aydınlatma Metni

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu, kişisel veri sahiplerinin, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, bu haklarına ilişkin olarak veri sorumlusu İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi’ne (“Şirket”), yapacakları başvuruların, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi adına hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin İletişim Bilgileri
Ad ve Soyadı:  
T.C. Kimlik Numarası/

Pasaport Numarası (Yabancı uyruklu veri sahipleri için)

 
Uyruk (Yabancı uyruklu veri sahipleri için): 
Adres:  
Telefon Numarası:  
E-posta Adresi:  
Başvuru Tarihi:  

 

  1. Başvuru Yolları

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’imize, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi,

  • İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun imzalı bir nüshası ile “Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray” adresine bizzat başvurarak;
  • İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Şirket’imizin ik@imer-lt.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu belirtmek için ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Talep KonusuSeçiminiz
Kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
Eğer kişisel verilerim Şirket tarafından işleniyorsa; bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. 
Eğer kişisel verilerim Şirket tarafından işleniyorsa; bu veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenen verinin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 
Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 
Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

(Bu yönde bir talep yapılması halinde, eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verileriniz hakkında bilgiyi, bu verilerinin doğrusunun nasıl olması gerektiğini ve buna ilişkin doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgeleri iletmeniz gerekmektedir.)

 
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

(Silinme veya anonim hale getirilme seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekmektedir.)

 
Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

(Silinme veya anonim hale getirilme seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekmektedir.)

 
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Lütfen bu talebinizin gerekçesini ve bu durumun sonucunu aşağıda açıklayınız ve dayanak bilgi ve belgelere yer veriniz.)

 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Lütfen bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıda açıklayınız ve dayanak bilgi ve belgelere yer veriniz.)

 

Seçimlerinizi açıklayınız:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOP