Kurumsal

 

IMER-L&T; sektöründe Avrupa’nın önde gelen firmalarından biri olan IMER Group ile Yüksek Makina Mühendisi Metin Uygur ortaklığında transmikser imalatı amacıyla 2006 Nisan ayında Aksaray’da kurulmuştur.

En son teknoloji ile yıllık 2000 adet transmikser üretim kapasitesine sahip olan fabrika; çok kısa sürede Avrupa’nın önde gelen transmikser üretim tesislerinden birisi haline gelmiştir. Tüm transmikserler firmamızın çevresel titizliği ve ekolojik saygısıyla uyumlu olarak, gürültüyü ve toz çıkışını kısıtlayacak bir biçimde üretilir. Ar-Ge, üretim, satış ve SSH birimlerinin etkin ve esnek organizasyonu sayesinde müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanır. Satış sonrası servis birimi tüm müşterilerin yedek parça ve servis gereksinimlerinin derhal karşılanmasını sağlar. Üstün nitelikli, her zaman kendisini kaliteye adamış olan personel; güvenilir ve yenilikçi tasarım ile şirketin yüksek etkinlik düzeyine ulaşmasına olanak tanır. IMER-L&T aynı zamanda Mercedes-Benz Türk A.Ş, Ford Otomotiv San. A.Ş., MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. ve Renault Trucks firmaları tarafından onaylanmış üst yapı üretici firmasıdır.

 

 

MİSYON

 • Şirketimizde mevcut olan teknolojik yetenek ve kapasite doğrultusunda, müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak
 • Hedeflerimizi çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek
 • Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak
 • Mevcut ve yeni ürünlerimiz ile faaliyet alanımızın gelişiminde önemli roller alarak,   sürekli girişimci olmak
 • İnşaat sektöründeki global gelişmelere katkıda bulunmak  

VİZYON

Müşterilerimizin ve IMER L&T’ nin geleceğini şekillendirmede rol oynayan ürün, hizmet ve insan sermayesine yatırım yapmak, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek şirket olmak.

 

 

Çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz. Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmek ve gelecek nesillere temiz ve yeterli kaynaklar sunabilmek için bir çevre politikası oluşturduk. Çevre politikamızın temeli, işimizde en iyi hizmeti sunarken, faaliyetlerimizin olumsuz olabilecek her türlü çevresel etkisini en az seviyeye indirmektir.

Amacımız gelecek nesillere kaynakları yeterli olan temiz bir dünya bırakmaya yardımcı olmaktır. Doğal kaynak kullanımını azaltarak çevreye verilen zararları en aza indiren ve oluşabilecek riskleri azaltmaya amaçlayan bir çevre koruma anlayışı taşıyoruz.

 

Bu yüzden politikamız;

 

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmek,
 • Sürdürülebilir yaşam için yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak,
 • Başlattığımız çevrecilik hareketi ile sadece İMER-L&T bireylerini değil, müşterilerimizi, tüm çevre işletmeleri ve çalışanlarını etkilemek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 • Doğa ile uyumlu yaşamak, havayı, suyu, doğal yaşamı korumak,
 • Yeşili korumak ve çoğaltmak,
 • Bilinçli bir tüketici olmak, gereksiz tüketimleri ve israfları önlemek, doğanın korunmasına katkıda bulunmak,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

 

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek, Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek,

Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,

Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır. Bu kapsamda öncelikle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınmakta, etkin bir atık yönetimi uygulanması plânlanmakta ve personel bilinçlendirilmektedir.

 

 

İMER Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti İMER üretim sürecinde görevli İMER çalışanlarının yanı sıra, müşterek teşebbüs ortaklığı çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

İMER’in politikası, tüm üretimlerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır. İMER ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler. İş Sağlığı ve Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, üretimin tüm safhalarında öncelikle ele alınır. Bu politikayı uygulamak için İMER yetkilileri tarafından somut, kapsamlı ve etkin bir İSG Yönetim Planı hazırlanır.

 

Bu hedefe ulaşmanın temeli; 

 

 •  Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş, 
 •  Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş, 
 •  Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma, veya iyileştirme gereğini yerine getiren, 
 •  Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi,  işgücü ve yönetimin varlığıdır.
 • İSG yönetim planının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar. 

Kalite Belgelerimiz

Üretim Tesisi

Bizi Tercih Eden Dünya Markaları

Üretimde uzun yıllara dayanan tecrübemizle, Dünya'nın En Büyük Kamyon üreticileri ile iş ortaklığı yapıyoruz.